En bæredygtig virksomhed

Ramuddens ambition er at være en ledende og drivende kraft for bæredygtighed i branchen. For os handler bæredygtighed i høj grad om en måde at være og agere på.

Bæredygtighed i Ramudden

Vores tjenester og løsninger skal leveres på en sikker og effektiv måde, som fremmer en bæredygtig udvikling, og vi skal gøre forretninger på en bæredygtig måde. Bæredygtighed bliver ofte reduceret til spørgsmål om miljø og CO2-udslip. Men det handler egentlig om betydelig flere aspekter. Vores vigtigste bidrag er, at vi skaber miljøer på arbejdspladser, som er sikre for både de, som arbejder der, og for alle som måtte passere forbi. Det gør vi ved at udnytte vores ressourcer effektivt, og det mindsker miljøaftrykket. Vi benytter ny digitalteknologi innovativt for at effektivisere arbejdet yderligere. Desuden er vi begyndt at investere i klimaneutrale køretøjer.

Der er behov for flere kvinder
Selvom vi er bedst i branchen med 20% kvindelige medarbejdere, så gør vi alt, hvad vi kan for at rekruttere flere kvinder til vores mandsdominerede branche. Vi vil gøre vores for at bidrage til en mere lige byggebranche.

Retfærdighed
En anden vigtig del af vores bæredygtighedsarbejde er også, at vi skal behandle alle kunder med stor respekt, være lydhøre og retfærdige i alle aspekter. Vi har en tydelig anti-korruptionspolitik og stiller samme krav til vores leverandører.

Rammeværket for en bæredygtig virksomhed
Det ultimative mål med Ramuddens bæredygtighedsarbejde er at bidrage til at virkeliggøre FNs mål. Blandt de 17 mål har vi udvalgt nogle, hvor Ramudden har størst mulighed for at gøre noget konkret. De kan knyttes til både bæredygtighedsarbejde og forretningsstrategi.

Mål 3 – Sundhed og velvære
Mål 4 – God uddannelse
Mål 9 –
Instrustri, innovation og infrastruktur
Mål 10 –
Mindre ulighed
Mål 11 –
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 13 –
Bekæmpelse af klimaforandringer

ISO-certificering

Vores styring og vores processer på området kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er vigtig for os. Vi, i Norge, blev certificeret i henhold til standarden ISO 14001 og ISO 45001 for alle afdelinger i Norge. Det indebærer bl.a., at vi løbende følger op på arbejdet og arbejder på forbedringer. Finland er ansvarlig for ekstern ISO-revision og certificering.

Vores rejse mod bæredygtighed fortsætter

Som en vigtig samfundsaktør og en af branchens største virksomheder har vi et særskilt ansvar, for at bidrage til en bæredygtig udvikling.