En sikker arbejdsplads – Work Zone Safety

Vores rejse begyndte i 2005. Siden da har vi arbejdet på at gøre arbejdspladser langs vejene sikrere. Både for dem som arbejder der og dem som passerer forbi. På det område er vi i dag førende i Danmark og Sverige. Vi har også haft succes med at tilbyde vores kundskab og tilpassede sikkerhedsløsninger til Norge, Finland, Estland og Canada.

Vores mission: Alle har ret til en sikker arbejdsplads

Vores løsninger bygger på høj kompetence og stort engagement.

Vores tanker om sikkerhed og skræddersyet løsninger, for en sikker arbejdsplads bruges i dag i byggeri, jernbaner og andre infrastrukturprojekter. Med os som samarbejdspartner får du løsninger, som bygger på høj kompetence og stort engagement fra vores medarbejdere. Vi tænker innovation, regelefterlevelse og effektiv sikkerhed i alle led. Vi sørger for, at alle sikkerhedskrav, som stilles, bliver opfyldt på din arbejdsplads.

Vores løsninger kan indeholde:

Rådgivning – Vi kan hjælpe dig med at planlægge og udforme en sikker arbejdsplads. Hvis det f.eks. gælder arbejde ved veje, kan vi udarbejde arbejdsvarslingsplaner og hjælpe til med alle nødvendige ansøgninger om forskellige tilladelser.
Ydelser – Du kan benytte os til alle sikkerhedsrelaterede arbejdspladsydelser som etablering, tilsyn og vagtarbejde.
Udlejning: Hos os kan du leje alt nødvendigt udstyr og materiale, som behøves for en sikker arbejdsplads samt en del køretøjer og maskiner. Vi sørger for, at du får det rette udstyr på plads, når og der, hvor du har behov for det.

Vi vil mere

I dag leder vi udviklingen i branchen, og det vil vi gerne forsætte med at gøre. Vi er dybt engageret og involveret i arbejdet med at forbedre arbejdspladssikkerheden generelt. Dette engagement fører vi med videre i de brancher, hvor vi er aktive – f.eks. er vi medlemmer af brancheforeningen ”Sikre veje” samt ”Vejregelgruppen” via Vejdirektoratet.

Dagens udvikling går i retning af den digitale forbundne arbejdsplads. Det betyder både bedre sikkerhed og øget bæredygtighed. Det britiske firma, Highway Resource Solutions (HRS), er en del af koncernen. De udvikler smarte digitale løsninger og udstyr, der forbedrer sikkerheden – f.eks. ved at give trafikanter besked om fremkommelighed.