Advarsel

Advarselsskilt

Et trekantet gult skilt med sort piktogram og

ramme. Skiltet advarer mod risiko eller fare.