Rejsen mod bæredygtighed

Som en stadig vigtig samfundsaktør og en af branchens største virksomheder har Ramudden et særskilt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Koncernchefen har ordet

Til trods for pandemien blev 2021 vores bedste år nogensinde. Vi har altså ikke bare opretholdt tempoet, men også vokset geografisk og øget lønfølsomheden. Sideløbende med dette fortsætter vi med at strukturere og drive bæredygtighedsarbejdet. Stolt er bare fornavnet.

Årets resultat ser jeg som et bevis på, at Ramuddens forretningsidé holder stik i selv hårde tider. Vi eksisterer for, at alle som arbejder i en virksomhed, skal kunne føle sig trygge og fokusere på jobbet. Lige så vigtigt er det, at alle som passerer arbejdspladsen med biler, cykler og barnevogne, skal kunne gøre dette sikkert og trygt. Dette har været Ramuddens udgangspunkt helt fra start af.

I løbet af året har vi arbejdet hårdt for at forvandle virksomhedskultur og arbejdsmetoder til mere strukturerede roller, rutiner og processer for hele virksomheden. Dette er blevet nødvendigt i takt med, at vi vokser - ikke mindst efter den store fusion i 2020. I forlængelse med dette har vi gennemført et stort brandprojekt, hvor vi har forsøgt at fange den såkaldte Ramudden-ånd. Derudover har vi arbejdet med et ”Employee Value Proposition”, for at give medarbejderne et klart værdigrundlag.

Bæredygtighed højt på dagsordenen

Udover at harmonisere processer og indføre støttesystemer, handler årets arbejde i bund og grund om, at spørgsmålet om bæredygtighed nu er meget højere på dagsordenen. Med etableringen af ESG Center of Excellence, og med repræsentanter fra samtlige lande i WZS Group, har vi fået et helt nyt ambitionsniveau til at drive arbejdet. Det handler f.eks. om at udarbejde koncerndækkende ledelse, nøgletal og rapportering på området.  

Digitalisering af arbejdet på vejen

En vigtig del af vores tilbud handler om digitaliseringen af arbejdet på vejen. Generelt er vores branche stadig analog, men ved hjælp af sensorer og webbaseret teknologi er vi på forkant med at skabe en vigtig forandring.

I 2021 har vi f.eks. lanceret smarte batterier, som bidrager til sikrere arbejdspladser og lavere transportbehov. Vi har også tilsluttet informationsskilte, som gør det nemmere at opretholde en effektiv trafikafvikling – ligesom vi er begyndt med digital realtidsrapportering fra arbejdspladserne. Her er vi markedsledende og vi ser, at det har stor interesse for kunderne.

I løbet af året har vi også lanceret trafikbarrieren SVEA, en del af et intelligent og sikkert produktsystem til komplekse bymiljøer. Vores tilbud skal altid være i takt med, eller helst ligge foran, samfundsudviklingen. Her ser vi nu på løsninger for, at cyklende og gående kan møde nye adfærdsmønstre i samfundet.

En vigtig social aktør

For mig er sikkerhed et vigtigt samfundsanliggende. Udover at vi er med og tager vigtige branchesager op, har vi i løbet af året fået flere bevis på, at Ramudden nu anses som en vigtig aktør i stadig større sammenhænge.

Blandt andet håndterede vi sikkerhedsløsninger i forbindelse med holocaust-konferencen i Malmø i samarbejde med det svenske politi. Vi har også leveret et samfundskritisk projekt i Finland, hvor vi sikrede et raffinaderi, der i en periode var landets største byggearbejdsplads.

Den øgede tillid til Ramudden handler om, at vi er modnet som organisation. Når vi står for sikkerheden, kan kunderne være trygge på, at de får en samarbejdspartner, som tænker et skridt længere frem og yder mere. Hemmeligheden er medarbejdernes indsats, som har været særlig heroisk i endda et pandemi-år. For at fremhæve deres vigtige arbejde, har vi indført udmærkelsen, WZS Award, som deles ud til afdelinger, som udmærker sig, når et gælder arbejdspladssikkerhed.

Øget kontrol giver os kraft

Kontrol bidrager til at virksomhedens vækstrejse går hurtigere. I løbet af året har vi gennemført flere vigtige opkøb, bl.a. Trafino Oy og Western Group TA AB, som til sammen supplerer vores kundetilbud med nye ydelser. Vi har også etableret os i Canada, og det er et meget spændende skridt.

Vores videre rejse handler om at øge koncernens styrke, men uden at miste vores stærke samvittighed og vores fokus på sikkerhed ned til mindste detalje.

Hans-Olov Blom, koncernchef for Ramudden.