PERSONDATAPOLITIK maj 2018

Nedenstående persondatapolitik beskriver, hvorledes Ramudden A/S indsamler og bruger personoplysninger 

som led i sin administration

 

1. Indsamling af personoplysninger

 

1.1 Det er Ramudden A/S absolutte målsætning at beskytte fortroligheden, integriteten og 

tilgængeligheden af de oplysninger, som Ramudden A/S kommer i besiddelse af som led i 

administrationen af virksomhedens drift. Det være sig leverandørers, samarbejdspartneres og vores 

medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Indsamling af personoplysninger skal ske 

til udtrykkeligt angivne, saglige formål. De indsamlede oplysninger, som behandles, skal være 

relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne 

indsamles. Ramudden A/S er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder 

kontinuerlig for løbende at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder 

databeskyttelsesforordningen.

 

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

 

2.1 Ramudden A/S indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af 

vores kunder og øvrige samarbejdspartnere. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er 

nødvendige til aftalte formål, og beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er 

strengt nødvendigt til disse formål. 

 

2.2 Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-

mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på 

eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Herudover indhenter vi oplysninger om vores kunder, samt vores kunders ejere, der fremgår af 

pas- og kørekort, eksempelvis CPR-nr.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, 

herunder

Levere ydelserne.

Fakturere.

Kvalitetsstyre og -kontrollere.

Bogholderi og generel administration

Kommunikation

 

3. Sletning af personoplysninger 

 

3.1 Indsamlede personoplysninger slettes eller anonymiseres så snart de ikke har nogen relevans. De 

personoplysninger, som har relevans i henhold til bogføringsloven opbevares dog altid minimum 5 

år. 

  

4. Sikkerhed

 

4.1 Informationssikkerhed bliver prioriteret meget højt i Ramudden A/S. Vi arbejder professionelt med 

informationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi 

har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel 

kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt 

interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

5. Dine rettigheder

 

5.1 Som registreret har du visse rettigheder, som Ramudden A/S som dataansvarlig er forpligtet til at 

opfylde.

Du kan kontakte Ramudden A/S og få indsigt i, hvilke personoplysninger Ramudden A/S behandler 

om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis 

du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, at Ramudden A/S begrænser behandlingen af 

dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod Ramudden A/Ss behandling af dine personoplysninger, 

kan du kontakte Ramudden A/S. Du kan endvidere kontakte Ramudden A/S, såfremt du ønsker at 

udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit 

samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes 

du kontakte os.

 

5.2 Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Ramudden A/S

persondataansvarlige.

Ramudden A/S tager dog ethvert forbehold for at afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, 

kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en 

eksisterende praksis væsentligt).

 

6. Ændring af persondatapolitikken

 

6.1 Ramudden A/S forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af persondata. 

 

7. Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Christian Dam

chd@ramudden.dk

Direktør

Ramudden A/S